Bas Filippini is voorzitter en oprichter van Privacy First, een onafhankelijke stichting met als doel het behoud en de bevordering van het recht op privacy. Deze speech heeft hij uitgesproken ter gelegenheid van de roerige ‘verboden’ demonstratie in Den Haag op zondag 21 juni 2020

Over de noodwet, privacy, rechtstaat en de kleren van de Keizer.
‘Een noodwet regel je niet even onderling.
Deze is er slechts voor zeer hoge uitzonderingen en mogen nooit regel gaan worden.’
Bas Filippini is initiatiefnemer en voorzitter van Privacy First. De stichting maakt zich sterk voor: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het huisrecht, het recht op vertrouwelijke communicatie en het recht op lichamelijke integriteit.
De vraag is in hoeverre de noodwet de burger dient of meer bedoeld is als controle-instrument voor onze overheid.
Deze regering vult een noodwet met voor de overheid handige controle mechanismen zonder op de principes te letten. De belangen van de burger kwamen in de concept noodwet niet aan de orde terwijl het stilzetten van de economie gedaan werd in het ‘belang’ van de burger.
‘Met een mes kun je een broodje smeren maar ook iemand doodsteken.’

De speech van Bas Filippini bedoeld voor de verboden demonstratie van 27 juni 2020 in Den Haag is te zien in de eerste video.